kontakt telefon: +385(0)32 439 598

IZBORI 2017. – LISTE

IZBORI 2017.

1. Rješenje o određivanju biračkim mjesta na području Općine Borovo,
Rješenje o određivanju biračkih mjesta Općine Borovo
2. Zbirnu listu pravovaljanih kandidatura i pravovaljanu kandidaturu za izbor općinskog načelnika Općine Borovo i
Zbirna lista pravovaljane kandidature za Općinskog načelnika Općine Borovo i pravovaljana kandidatura za Općinskog načelnika Općine Borovo
3. Zbirnu listu pravovaljanih kandidacijskih lista i pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova općinskog vijeća Općine Borovo.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content