kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Uputa za postupak kandidiranja

Političkim strankama i biračima – predlagateljiina kandidacijskih lista/kandidatura

 Predmet: uputa za postupak kandidiranja, dostavlja se

Obvezatnom uputom L-II Državno izborno povjerenstvo je propisalo redoslijed radnji i tijek rokova za provedbu lokalnih izbora.

Rok za predaju kandidacijskih  lista/kandidatura  lista počinje 21. travnja 2017.  u 00.00 sati, a  ističe 04. svibnja 2017. u 24.00 sati.

Ovlašteni predlagatelji obrasce i upute o potrebnoj dokumentaciji koja se dostavlja u postupku kandidiranja mogu, počevši od 21. travnja 2017. kupiti u prodavaonicama Narodnih novina ili preuzeti s intemetskih stranica Državnog izbomog povjerenstva (www.izbori.hr).

Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista i kandidata su političke stranke i birači. Kada birači predlažu kandidacijske liste i kandidate, predlaganje je uvjetovano prikupljenim potpisima birača. Potpise birača za predlaganje kandidata za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihove zamjenike dužne su prikupiti i političke stranke. Potreban broj potpisa propisan je člankom 11. i člarikom 12. Zakona o lokalnim izborima („Norodne novine“ broj: 144/12 i 121/16).

Prilikom zaprimanja kandidacijskih lista Općinsko izbomo povjerenstvo Općine Borovo izvršiti će provjeru podataka o kandidatima u kandidacijskim listama/kandidaturama pomoću informatičke aplikacije, kao i provjeru podataka o biračima koji podržavaju kandidacijske liste/kandidature.

Zbog vremena koje je potrebno izdvojiti za provjeru/obradu gore navedenih podataka (predvidivo oko 2 sata za svaku kandidacijsku listu) preporučuje se najava terminu predaje kandidacijske liste /kandidature Općinskom izbomom povjerenstvu Općine Borovo na slijedeće kontakte:

Telefon: 032 492 009;492 089

Mobitel: 098 631 877, 098 542 927,

091 226 0666

Mail:  oip.borovo@izbori.hr   

Također, za sve ostale informacije vezane uz pripremu i provedbu lokalnih izbora možete se obratiti Općinskom izbomom povjerenstvu Općine Borovo na gore naveden kontakte radnim danom u vremenu od 7.00 do 15.00 sati. O terminima dežurstva Općinskog izbomog povjerenstva Općine Borovo biti ćete pravodobno obaviješteni.

S poštovanjem,

Predsjednica Općinskog Izbornog povjerenstva Općine Borovo

Danka Miodragović dipl.iur.

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 1
Današnje posete: 12
Ukupan broj poseta: 437457

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content