kontakt telefon: +385(0)32 439 598

OGLAS ZA RADNA MESTA U KOMUNALNOM PODUZEĆU

Komunalno poduzeće EKO-DUNAV d.o.o. traži tri radnika za rad u komunalnom poduzeću.

DVA RADNIKA NA GRAĐEVINSKIM RADOVIMA

JEDNOG RADNIKA – RUKOVATELJ TRIMEROM

Radni odnos zasniva se na određeno radno vrijeme u trajanju od 3 (tri) mjeseca, u razdoblju od 04.04.2017. do 04.07.2017. godine.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 7 dana nakon objave oglasa na adresu: EKO – DUNAV d.o.o., Glavna 3, u omotnici s naznakom „ Prijava na oglas za djelatnika u komunalnom poduzeću” osobno zaključno są 03.04.2017. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. EKO-DUNAV d.o.o. zadržava pravo poništenja oglasa bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

O rezultatima oglas kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content