kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Obaveštenje o odovozu papira i kartona

OSIJEK, 04. 01. 2013, ULICA HRVATSKE REPUBLIKE. PLAVE KANTE. KANTE ZA STARI PAPIR. UNIKOM... snimio GOJKO MITIÆ ------ 1xcolor novosti

OBAVEŠTENJE

Komunalno preduzeće EKO-DUNAV d.o.o. iz Borova obaveštava sve meštane Borova o početku procesa sakupljanja i odvoza papira i kartona sa područja opštine Borovo.

Papir i karton u plavim kantama će se skupljati i odvoziti svaki mesec, i to zadnji ponedeljak i utorak u svakom mesecu, a prvo sakupljanje navedene kategorije otpada će se vršiti 25.07. 2016. (ponedeljak) i 26.07.2016. (utorak).

 Molimo sve meštane da svoje plave kante namenjene isključivo za papir i karton u navedenim terminima izvezu ispred svojih kuća najkasnije do 06:00 časova.

Prikupljanja papira i kartona na kućnom pragu je novi proces sakupljanja i odvoženja ove vrste otpada na prostoru opštine Borovo. O eventualnim izmenama, odnosno vremenu i načinu prikupljanja papira i kartona naši meštani biće blagovremeno obavešteni putem javnih medija.

 

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content