kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Javni poziv za prikupljanje predloga za dodelu nagrada i priznanja Opštine Borovo

grb_logo_icon

Na temelju članka 54. Statuta Općine Borovo (Sl.vjesnik Vukovarsko srijemske županije 07/13 i Sl.glasnik Općine Borovo 01/15) te članka 4. Pravilnika o dodjeli nagrada i javnih priznanja Općine Borovo, općinski Načelnik dana 27.04.2016 god. objavljuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje prijedloga za dodjelu

nagrada i priznanja Općine Borovo

 

I          Temeljem ovoga Javnog poziva pravo podnošenja pismenih prijedloga u pismenoj formi imaju:

– fizičke osobe-građani

– privredni subjekti-trgovačka društva, zadruga i obrti ,

– drugi subjekti-ustanove, udruge.

II         Pismeni prijedlog podnosi se za dodjelu:

priznanja: fizičkim osobama za izuzetan doprinos u oblasti obrazovanja i sporta,

plaketa:  fizičkim osobama za izuzetan doprinos u razvoju kulture, sporta i
ekonomskog napretka,

povelja: fizičkim i pravnim osobama za izuzetan doprinos u razvoju gospodarskih i
društvenih djelatnosti.

III       U 2016 god. dodjeljuje se do maksimalno: tri plakete, dvije povelje i pet priznanja.

IV       Pismeni prijedlozi za dodjelu nagrada i priznanja moraju biti obrazloženi i dokumentovani u opsegu primjerenom nagradi (novinski isječci, fotografije, brošure i sl.), te sadržavati životopis kandidata i obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže.

Pismeni prijedlozi dostavljaju se osobno ili poštom u zatvorenoj omotnici sa naznakom „Javni poziv za dodjelu nagrada i priznanja“ na adresu  OPĆINA BOROVO, Borovo Glavna br.3

V         Pismeni prijedlozi podnose se u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva, odnosno najkasnije do 13.05.2016 god. do 14,00 sati.

Nepotpuni i nepravovremeno dostavljeni prijedlozi,  neće  se razmatrati.

VI       Prispjele prijedloge razmatrat će Povjerenstvo za izbor i imenovanje te o zauzetom stavu donijeti Zaključak.

Temeljem Zaključka povjerenstva konačnu Odluku donijet će Općinsko vijeće Općine Borovo.

VII      Dodjela nagrada i priznanja bit će upriličena na svečanoj sjednici općinskog vijeća koja se održava 22.05.2016 god. povodom obilježavanja Dana Općine Borovo.

NAČELNIK

Zoran Baćanović,mag.iur.

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 2
Današnje posete: 50
Ukupan broj poseta: 396392

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content