kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Javni poziv za prikupljanje predloga za dodelu nagrada i priznanja Opštine Borovo

grb_logo_icon

Na temelju članka 54. Statuta Općine Borovo (Sl.vjesnik Vukovarsko srijemske županije 07/13 i Sl.glasnik Općine Borovo 01/15) te članka 4. Pravilnika o dodjeli nagrada i javnih priznanja Općine Borovo, općinski Načelnik dana 27.04.2016 god. objavljuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje prijedloga za dodjelu

nagrada i priznanja Općine Borovo

 

I          Temeljem ovoga Javnog poziva pravo podnošenja pismenih prijedloga u pismenoj formi imaju:

– fizičke osobe-građani

– privredni subjekti-trgovačka društva, zadruga i obrti ,

– drugi subjekti-ustanove, udruge.

II         Pismeni prijedlog podnosi se za dodjelu:

priznanja: fizičkim osobama za izuzetan doprinos u oblasti obrazovanja i sporta,

plaketa:  fizičkim osobama za izuzetan doprinos u razvoju kulture, sporta i
ekonomskog napretka,

povelja: fizičkim i pravnim osobama za izuzetan doprinos u razvoju gospodarskih i
društvenih djelatnosti.

III       U 2016 god. dodjeljuje se do maksimalno: tri plakete, dvije povelje i pet priznanja.

IV       Pismeni prijedlozi za dodjelu nagrada i priznanja moraju biti obrazloženi i dokumentovani u opsegu primjerenom nagradi (novinski isječci, fotografije, brošure i sl.), te sadržavati životopis kandidata i obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže.

Pismeni prijedlozi dostavljaju se osobno ili poštom u zatvorenoj omotnici sa naznakom „Javni poziv za dodjelu nagrada i priznanja“ na adresu  OPĆINA BOROVO, Borovo Glavna br.3

V         Pismeni prijedlozi podnose se u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva, odnosno najkasnije do 13.05.2016 god. do 14,00 sati.

Nepotpuni i nepravovremeno dostavljeni prijedlozi,  neće  se razmatrati.

VI       Prispjele prijedloge razmatrat će Povjerenstvo za izbor i imenovanje te o zauzetom stavu donijeti Zaključak.

Temeljem Zaključka povjerenstva konačnu Odluku donijet će Općinsko vijeće Općine Borovo.

VII      Dodjela nagrada i priznanja bit će upriličena na svečanoj sjednici općinskog vijeća koja se održava 22.05.2016 god. povodom obilježavanja Dana Općine Borovo.

NAČELNIK

Zoran Baćanović,mag.iur.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content