kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Javni radovi u EKO-DUNAVU

javni rad

JAVNI  NATJEČAJ

Za realizaciju Programa

„Komunalni radovi – sufinancirano zapošljavanje u komunalnim javnim radovima”

– tri izvršitelja –

I OPĆI UVJETI

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– prebivalište na području Općine Borovo,

II POSEBNI UVJETI

Nezaposlene osobe bez završene srednje škole: prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci,

Nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe starije od 50 godina: prijavljene u evidenciju najmanje 24 mjeseca

Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju: prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseci.

Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju koje nisu bile prethodno uključene u programe javnih radova: prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci

Mladi do 29 godina bez kvalifikacije: prijavljeni u evidenciju nezaposlenih

Osobe iznad 50 godina bez kvalifikacije: prijavljeni u evidenciju nezaposlenih

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
– životopis,
– preslik domovnice,

– preslik potvrde OIB-a,
– uvjerenje o nezaoslenosti HZZ

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba pola.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, u trajanju od 6 mjeseci. Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužni su se na njega pozvati i uz prijavu na javni natječaj priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se osobno u roku od 8 dana nakon objave natječaja, na adresu: EKO-DUNAV d.o.o., Glavna br.3, s naznakom: „Prijava na javni natječaj za Program „Komunalni radovi – sufinancirano zapošljavanje u komunalnim javnim radovima”. Natječaj traje od 21.03.2016. do 28.03.2016. do 15:00 sati.

Prijavu je potrebno zatvoriti u omotnicu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. EKO-DUNAV d.o.o.  zadržava pravo poništenja natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

EKO – DUNAV d.o.o.

Erić Miloš, direktor

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content