kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Sednica Opštinskog veća

opstinsko vece 23 sednica (3)

Opštinsko Veće Opštine Borovo je jučer održalo svoju 23. redovnu sjednicu na kojoj su usvojeni Izveštaji o realizaciji Plana javne nabave za 2015. godinu te ostali izveštaji koji su relizovani tokom 2015.godine.

Nakon provedene javne rasprave na jučerašnjoj sednici usvojena je Strategija razvoja Opštine Borovo za period 2015.-2022. te kao takva u budućnosti će davati smernice razvoja samog Borova u segmentima koji su definisani u istoj. Izveštaje o radu za 2015.godinu su podneli načelnik opštine Zoran Baćanović i direktor komunalnog poduzeća EKO-DUNAV d.o.o.  Miloš ERIĆ koji su i usvojeni od strane Opštinskog veća.

opstinsko vece 23 sednica (2) opstinsko vece 23 sednica (1)

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content