kontakt telefon: +385(0)32 439 598

SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

opstinsko vece 122015

Na sinoć održanoj sednici Opštinskog veća opštine Borovo izvršen je rebalans ovogodišnjeg opštinskog budžeta, koji sada na prihodovnoj strani iznosi 6 miliona i 780 hiljada kuna, što je u odnosu na projektovani iznos smanjenje od milion i 304 hiljade kuna, budući da su, uz ostalo, izostale kapitalne i tekuće podrške, iz županijskog i državnog budžeta te institucija i tela Evropske unije, kao i deo planiranih prihoda od poreza na dohodak. Na rashodovnoj strani, novi plan iznosi 6 miliona i 580 hiljada kuna, što je manje za milion i 504 hiljade kuna, u odnosu na planirane izdatke. Ostvarena je pozitivna razlika između prihoda i rashoda koja iznosi 200 hiljada kuna.

Veće je većinom glasova usvojilo i predlog budžeta za 2016.godinu, u ukupnom iznosu od 9 miliona i 535 hiljada kuna, iako je bilo primedbi od strane opozicije da je planirani budžet nerealan i neodrživ.

opstinsko vece 122015 (1)

S obzirom na tešku ekonomsku situaciju u Republici Hrvatskoj, nezaposlenost i iseljavanje stanovništva, predsednik Opštinskog veća opštine Borovo Srđan Jeremić zadovoljan je punjenjem opštinskog budžeta. On podseća da Opštinu Borovo u 2016. godini očekuje realizacija dva kapitalna projekta, izgradnje kanalizacije i reciklažnog dvorišta, za šta će iz budžeta opštine biti izdvojeno više od 3 miliona kuna.

Odbacio je i kritike opozicije, da je planirani budžet za iduću godinu “romantična cifra, nerealan i neodrživ”, ističući da je u situaciji, kad još nije formirana Vlada, teško planirati kolika će biti izdvajanja iz državnog budžeta, ali i da će biti zadovoljan ukoliko opštinski budžet za 2016. godinu bude na nivou ovogodišnjeg.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content