kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba

stipendija

Na temelju članka 54. Statuta Općine Borovo (Službeni vjesnik 07/13) Načelnik općine dana 12.11.2014 god. objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje Programa javnih potreba

udruga građana Općine Borovo za 2016. godinu

I Područja djelovanja udruga građana koja će se financirati proračunskim sredstvima Općine Borovo u 2016 godini:

1. Programi kulture
– programi udruga građana u kulturi od interesa za Općinu Borovo
– program glazbenih, filmskih, književnih i scenskih djelatnosti
– program za zadovoljavanje kulturnih potreba djece i mladih
– program kulture nacionalnih manjina
– programe kulturnih manifestacija

2. Programi predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja
– programi djelovanja mladih i za mlade Općine Borovo

3. Programi sporta
– programi sportskih priredbi i manifestacija
– programi rada s mladima

4. Programi ostalih udruga građana
– programi koji pridonose ljudskim i manjinskim pravima
– programi humanitarnih udruga

– programi za uzgoj i zaštitu životinja

– programi udruga osoba s invaliditetom

– program ostalih udruga i društava građana

II Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju sve udruge građana koje su registrirane i djeluju na području Općine Borovo, te koje su podnijele izvještaj o utrošku sredstava za prethodno proračunsko razdoblje.

III Prijave se predaju u zatvorenoj omotnici, na priloženom obrascu na adresu: Općina Borovo, Glavna br.3 32227 Borovo uz naznaku „Prijava za predlaganje javnih potreba udruga građana Općine Borovo u 2016. godini“.

IV Poziv je otvoren od 13.11.2015. do 11.12.2015. godine.

V Odluku o financiranju programa i projekata udruga donijet će općinsko vijeće Općine Borovo temeljem prijedloga Povjerenstva za društvene djelatnosti, sport i omladinu i prijedloga Načelnika općine.

Podnositeljima prijava, Odluka će biti dostavljena u roku od 8 dana od dana donošenja.

NAČELNIK

Zoran Baćanović mag.iur.

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 1
Današnje posete: 96
Ukupan broj poseta: 396319

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content