kontakt telefon: +385(0)32 439 598

RANG LISTA STIPENDIJA

stipendija

Sukladno utvrđenom činjeničnom stanju, te temeljem  članka 9 Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendije iz proračuna Općine Borovo, te članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendije iz proračuna Općine Borovo KLASA: 604-02/13-02-01 URBROJ:2196/04-02-15-08 od dana 07.10.2015 god. Povjerenstvo utvrđuje

RANG LISTU PRISPJELIH PRIJAVA

  1. JULIJA JEREMIĆ redovan student IV god. Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet smjer anglistika.- 25 BODOVA
  2. VANJA OSTOJIĆ redovan student IV god. Filozofski fakultet u Novom Sadu, smjer Pedagogija. – 20 BODOVA
  3. DUŠKO ROKNIĆ – Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno matematički fakultet smjer za matematiku i informatiku, redovan student III god. – 18 BODOVA
  4. MILOŠ ROKNIĆ – Fakultet za pravne i poslovne studije Dr. Lazar Vrkatić smjer Poslovna psihologije, redovan student IV godine. – 18 BODOVA
  5. ĐORĐE DROBIĆ – Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno matematički fakultet smjer biologija i ekologije, redovan student IV god. – 15 BODOVA

Povjerenstvo  predlaže da Načelnik Općine Borovo donese Odluku o dodjeli stipendija studentima Juliji Jeremić, Dušku Roknić i Vanji Ostojić.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Milan Rakić

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content