kontakt telefon: +385(0)32 439 598

OBAVEŠTENJE O PROGLAŠENJU ELEMENTARNE NEPOGODE

susa_2015

Obavještavaju se građani Borova da je 19.08.2015 god. Odlukom Župana Vukovarsko sremske županije proglašena elementarna nepogoda zbog izostanka oborina tokom 06,07 i 08 meseca, što je posledica suše.

Prijavu štete na poljoprivrednim kulturama i ostalim dobrima građani mogu izvršiti svakim radnim danom u Opštini Borovo u vremenu od 8,00 do 14,30 časova u prostorijama Opštine Borovo, zaključno sa danom 26.08.2015 god.

Građani su dužni prilikom podnošenja prijave materijalne štete dati sledeće podatke:

  • OIB,
  • Dokaz o vlasništvu/posedu nekretnine, sa površinom i vrstom poljoprivredne kulture (ugovor, vlasnički list, posedovni list, prijavni list iz ARKOD-a),
  • Broj telefona

Obaveštenje o elementarnoj nepogodi

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content