kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Stigao kamion za odvoz komunalnog otpada

kamion EKO-DUNAV

U Borovo je 30.aprila stigao kamion za odvoz komunalnog otpada, čiju je nabavku sa 80 odsto sufinansirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost, potvrdio je za Radio Borovo direktor Opštinskog komunalnog preduzeća “Eko – Dunav ” Miloš Erić.

Vrednost vozila je 570 hiljada kuna. To je polovno vozilo, koje prema Erićevim rečima, u potpunosti zadovoljava potrebe odvoza komunalnog otpada s područja opštine Borovo. Nabavku vozila sufinansirao je Fond za zaštitu okoliša u iznosu od 80 odsto, a razliku je pokrila opština Borovo, 20 odsto vrednosti vozila, uključujući PDV.

Podsetimo, nabavkom kamiona za odvoz komunalnog otpada stvorene su pretpostavke da odvoz smeća iz 1400 borovskih domaćinstava preuzme opštinsko komunalno preduzeće “Eko – Dunav” i to, kako se planira, od 1. juna ove godine.

Borovsko komunalno preduzeće, čiji je osnivač i jedini vlasnik Opština Borovo, osnovano je u januaru prošle godine, a danas zapošljava devetero radnika.

Proteklu godinu u “Eko-Dunavu” zaključili su pozitivno i s dobiti, a preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost, u proteklih godinu dana, povukli oko pola miliona kuna, za nabavku kamiona za odvoz komunalnog otpada, kanti za otpad za fizička i pravna lica te za postavljanje tzv. zelenih ostrva za razvrstavanje otpada u skladu s novim zakonskim propisima.

Pored uređenja i održavanja javnih i zelenih površina te upravljanja mesnim grobljem, komunalno preduzeće “Eko-Dunav d.o.o.” obavlja i manje građevinske zahvate i radove, poput sanacije dečjih igrališta, pešačkih staza itd.
Uz obavljanje građevinskih poslova manjeg obima, što podrazumeva i nova ulaganja u opremu, pre svega kupovinu vozila za transport , planiraju i nabavku ralice i traktora za čišćenje ulica u zimskom periodu. U planu je i izgradnja reciklažnog dvorišta kao i manjeg pogona za proizvodnju peleta od biootpada koji nastaje na njivama.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content