kontakt telefon: +385(0)32 439 598

IZGRADNJA ODVODNOG KANALA U ULICI RUŽE STOJANOVIĆ

kanal_r_stojanovic (1)

Kišovita godina i velika količina oborina svake godine zadaju meštanima Borova probleme oko odvodnje oborinskih voda. Jedana od najkritičnijih ulica u kojoj se mogla izvršiti intervencija i pristupiti izgradnji odvodnog kanala je ulica Ruže Stojanović.

Zamenik načelnika Duško Drobić nam je rekao da su meštani navedene ulice iskazali problem u Opštini Borovo i tražili da se učini nešto po pitanju oborinskih voda. Nakon geodetskih merenja i izrađenog elaborata o mogućnosti izrade odvodnog kanala pristupilo se ovih dana i realizaciji odnosno iskopu samih kanala.

kanal_r_stojanovic (3)

Kanali su iskopani u dužini oko 50 metara sa leve strane ulice Ruže Stojanivić u delu koji je redovno bivao poplavljen u kišnim danima. Osmesi na licima stanovnika ove ulice izražavaju njihovo zadovoljstvo, a jedan od njih je zahvalio celokupnom rukovodstvu Opštine Borovo na brzoj reakciji, a naročito na ekspeditivnosti načelnika Zorana Baćanovića.

kanal_r_stojanovic (4)

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content