kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Fond za zaštitu okoliša sufinansira nabavku kamiona za odvoz smeća

komunalno_vozilo

Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost odobrio je opštini Borovo 470 hiljada kuna za nabavku komunalnog vozila koje će služiti za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada s područja naše opštine, potvrdio je za Radio Borovo predsednik Nadzornog odbora borovskog komunalnog preduzeća “Eko Dunav” i predsednik Opštinskog veća opštine Borovo Srđan Jeremić. “Naša obaveza i učešće je 20 odsto, što znači da ćemo u vrlo skoro vreme ići u nabavku ovog komunalnog vozila za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada što je velika stvar za opštinu Borovo. Mi smo komunalno preduzeće osnovali tek pre šest meseci i evo već koliko danas-sutra imaćemo komunalno vozilo na raspolaganju. To znači zapošljavanje još nekoliko ljudi u našem komunalnom preduzeću koji će biti angažovani u ovom poslu. Takođe, stvaraćemo i preduslove da preuzmemo i obavljanje nekih drugih poslova koje sada na području naše opštine obavljaju neke druge firme. Tu pre svega mislim na dimnjačarske usluge. Pri nego što istekne sadašnja koncesija, mi ćemo da obučimo dve osobe za obavljanje dimnjačarskih usluga. Te osobe će biti iz Borova i takođe one će naći svoje radno mesto u našem komunalnom preduzeću, da obavljaju poslove dimnjačarskih usluga na području opštine Borovo” rekao je Jeremić.

“Pored nabavke vozila za odvoz komunalnog otpada Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost odobrio je program sufinansiranja nabavke 200 kanti (120 litara) i 20 kontejnera (1100 litara) za skupljanje komunalnog otpada te nabavku 12 kontejnera koji će biti postavljeni kao EKO-OTOCI. Ukupan iznos koji će ovo komunalno preduzeće i opština Borovo biti u mogućnosti povući od strane Fonda u ovoj godini je oko 600.000 kuna” rekao je direktor komunalnog preduzeća EKO-DUNAV Miloš Erić.

“Na ovaj način, odnosno kroz projekte i programe prema drugim izvorima finansiranja i uz podršku opštinskog budžeta možema raditi i nadalje na stvaranju predpostavki za otvaranje novih radnih mesta, poboljšanju komunalne i druge infrastrukture na korist naših meštana” rekao je načelnik Zoran Baćanović.

info.služba

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content