kontakt telefon: +385(0)32 439 598

DV Zlatokosa

PREDŠKOLSKI ODGOJ/ DEČIJI VRTIĆ “ZLATOKOSA” BOROVO

dv_zlatokosa
D.V. Zlatokosa osnovan je 1999. godine.

Osnivač vrtića je Opština Borovo.
1998. godine Opština Borovo je osigurala lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju novog vrtića. UN je svojim sredstvima finansirao izgradnju cele zgrade, opremu i igračke na dvorištu osigurao je C.R.I.C. dok je nameštaj osigurala USAID.
Vrtić se finansira sredstvima osnivača, uplatama roditelja te sredstvima MZOS za Program namenjen za decu nacionalnih manjina.
U vrtiću se realizuju redovni programi Odgojno obrazovnog rada namenjeni deci uzrasta 1-7 godina.
Program rada realizuje se na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu te na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu u trajanju od 2 sata dnevno u svakoj grupi.
Programi po dužini trajanja:
Poludnevni   – 5,5 sati ( dva obroka)  – 250,00 kn,  6,5 sata ( tri obroka )   – 350,00 kn
Celodnevni   – 9,5 sati ( tri obroka)     – 380,00 kn

Rad sa decom raspoređen je u tri mešovite skupine:
MLAĐA MEŠOVITA: 1-3 godine,
SREDNJA MEŠOVITA: 3-5 godina,
STARIJA MEŠOVITA: 5-7 godina.
U vrtiću je zaposleno 7 stalno zaposlenih radnika i dvoje na određeno vreme. Povremeno su angažovani pripravnici i osobe iz programa HZZ-a.

više saznajte na web stranici vrtića Zlatokosa

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 1
Današnje posete: 40
Ukupan broj poseta: 317161

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006