kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Aktuelno

Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto “Komunalni radnik”

Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto “Komunalni radnik”

JAVNI NATJEČAJZa prijem u radni odnos na određeno vrijeme  1 (jednog) radnika  u EKO – DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo na radno mjesto „Komunalni radnik“ I OPĆI UVJETI punoljetnost hrvatsko državljanstvo II POSEBNI UVJETI Dokaz o položenom ispitu za rukovanje opremom i alatima ( traktorska kosilica, trimeri, motorne škare za orezivanje raslinja..) Radno iskustvo na poslovima održavanja zelenih površina u trajanju od najmanje 10 godina Položen ispit za vozilo „ B“ kategorije sa iskustvom Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

pročitaj više

Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto „Administrativni radnik“

Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto „Administrativni radnik“

JAVNI NATJEČAJZa prijem u radni odnos na određeno vrijeme 1 (jednog) radnika  u EKO – DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo na radno mjesto „ Administrativni radnik“ I OPĆI UVJETI punoljetnost hrvatsko državljanstvo II POSEBNI UVJETI Srednja stručna sprema – smjer ekonomija Prijavi na natječaj potrebno je priložiti: – životopis,– dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, putovnice),– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,– preslik diplome (uvjerenje o stručnoj spremi).    Na

pročitaj više

Završetak projekta Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe

S danom 31.01.2020. godine završila je provedba projekta Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe. Projekt je krenuo u provedbu u prosincu 2017. godine kada su započele promidžbene aktivnosti kojima se stanovništvo Općine Borovo informiralo o projektu i o načinu na koji se mještani mogu uključiti u njegovu provedbu. Tijekom siječnja 2018. godine provedeni su postupci zapošljavanja 20 žena te postupci jednostavne nabave za opremu i promidžbena sredstva. U veljači 2018. godine pokrenut je postupak javne nabave za higijenske

pročitaj više

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Sukladno čl. 5. st. 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( Narodne novine 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) objavljen je Prijedlog Programa mjera i Provedbenog plana suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnost na području općine Borovo za 2020. godinu, a vezano uz obvezu donošenja i provedbe istoga u cilju zaštite pučanstva od zaraznih bolesti. SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU putem obrazaca dostupnih na

pročitaj više

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE UDRUGA U 2020.

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE UDRUGA U 2020.

Na temelju Uredbe o kriterijima,  mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) te članka 11. stavka 1. Pravilnika o sufinanciranju udruga iz proračuna Općine Borovo (Sl. glasnik Općine Borovo 2/18) općinski načelnik  dana 20.12.2019 godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje udruga građana koje djeluju na području Općine Borovo za 2020. godinu Tekst javnog natječaja  kao i sva potrebna dokumentacija u nastavku Rok za dostavu prijava je 20.01.2020

pročitaj više

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 1
Današnje posete: 98
Ukupan broj poseta: 303455

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006