kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Aktuelno

Prikupljanje podataka o korisnicima za pomoć u kući iz Programa Zaželi – faza II

Obavještavaju se mještani Borova da Općina Borovo prikuplja podataka o korisnicima kojima je potrebna pomoć u kući iz programa Zaželi – faza II. Za korisnike se mogu prijaviti osobe starije od 65 godina ili osobe koje se nalaze u nepovoljnom položaju. Podaci koji su potrebni za prijavu su ime i prezime, adresa, OIB, datum rođenja i broj telefona. Svoje podatke mještani mogu prijaviti telefonom na broj 032/439-598 ili dolaskom u zgradu Općine Borovo.

pročitaj više

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Borovo za predstojeće parlamentarne izbore 05.07.2020 god.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Borovo za predstojeće parlamentarne izbore 05.07.2020 god.
pročitaj više

Javni poziv zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za sudjelovanje u Popisu poljoprivrede 2020. godine u svojstvu popisivača

Javni poziv zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za sudjelovanje u Popisu poljoprivrede 2020. godine u svojstvu popisivača

TEKST JAVNOG POZIVA MOŽETE PREUZETI OVDJE

pročitaj više

Izvođenje radova na kanalima za melioracijsku odvodnju

Izvođenje radova na kanalima za melioracijsku odvodnju

Vuka d.d. će u razdoblju lipanj – prosinac izvoditi radove na kanalima i ostalim građevinama za detaljnu melioracijsku odvodnju prema preglednoj karti koja je prilog ove objave. Pozivamo sve stanovnike koji imaju primjedbu na vrijeme izvođenja predmetnih radova da se jave na sljedeće kontakte: 031/252-230 i 098/970-0523. Karta melioracijske odvodnje

pročitaj više

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Borovo

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Borovo

Na temelju članka 31. stavka 5.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN, broj 20/18 i 115/18) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Borovo, KLASA: 320-02/20-02/03 URBROJ: 2196-04-02-20-01 od 23.05.2020 god. godine  Općinsko vijeće Općine Borovo dana 08.06.2020 god. objavljuje J A V N I   N A T J E Č A Jza zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Borovo             Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog

pročitaj više

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 1
Današnje posete: 74
Ukupan broj poseta: 316751

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006