kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Aktuelno

OBAVEŠTENJE O IZDAVANJU PROPUSNICA

OBAVEŠTENJE O IZDAVANJU PROPUSNICA

Potvrde za izlazak iz Općine Borovo samo iz točke 2E Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH – izdaje Stožer civilne zaštite Općine Borovo za one sa prebivalištem na području Općine Borovo, isključivo putem sustava e-Propusnice. IZNIMNO osobe koje nemaju pristup sustavu e-građanin, zahtjev mogu poslati na adresu e-pošte: borovo@opcina-borovo.hr  osobe koje nemaju pristup internetu, zahtjev mogu uputiti na telefonski broj 099/439-5980 ponedjeljkom i petkom od 7:30 do 15:30 sati. U zahtjevu za propusnicom potrebno je navesti sljedeće podatke:

pročitaj više

O D L U K U o organizaciji rada, rasporedu rada i rasporedu radnog vremena za vrijeme epidemije bolesti COVID 19 uzrokovane virusom SARS-Co-V-2 u Općini Borovo

O D L U K U o organizaciji rada, rasporedu rada i rasporedu radnog vremena za vrijeme epidemije bolesti COVID 19 uzrokovane virusom SARS-Co-V-2 u Općini Borovo

Temeljem točke II. Odluke o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID – 19 uzrokovane virusom SARS – Co-V-2 (NN 32/20), čl. 54. Statuta Općine Borovo, općinski načelnik dana 07.04.2020 god. donosi O D L U K Uo organizaciji rada, rasporedu rada i rasporedu radnog vremenaza vrijeme epidemije bolesti COVID 19uzrokovane virusom SARS-Co-V-2 Čl. 1. Sukladno  Odluci Vlade Republike Hrvatske o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID – 19 uzrokovane virusom

pročitaj više

Odluka o rasporedu radno vremena reciklažnomg dvorišta za vrijeme epidemije bolesti COVID 19 uzrokovane virusom SARS-Co-V-2

Odluka o rasporedu radno vremena reciklažnomg dvorišta za vrijeme epidemije bolesti COVID 19 uzrokovane virusom SARS-Co-V-2

ODLUKA O RASPOREDU RADNO VREMENA NA RECIKLAŽNOM DVORIŠTU

pročitaj više

Obavještenje o registraciji traktora na području Općine Borovo

Obavještenje o registraciji traktora na području Općine Borovo

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E Tehnički pregled i registracija traktora vršit će se u BOROVU na prostoru reciklažnog dvorišta u terminima 23., 24., 27., i 28. 04. 2020 god. u vremenu od 08,00-14,00 sati. Svi zainteresirani korisnici ove usluge posebno se upozoravaju na obvezu pridržavanja socijalne udaljenosti od najmanje 2m  sa ciljem sprječavanja širenja koronavirusa COVID 19. OPĆINSKI NAČELNIKZoran Baćanović,mag.iur

pročitaj više

O D L U K U o organizaciji rada, rasporedu rada i rasporedu radnog vremena za vrijeme epidemije bolesti COVID 19 uzrokovane virusom SARS-Co-V-2 u Općini Borovo

O D L U K U o organizaciji rada, rasporedu rada i rasporedu radnog vremena za vrijeme epidemije bolesti COVID 19 uzrokovane virusom SARS-Co-V-2 u Općini Borovo

Temeljem točke II. Odluke o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID – 19 uzrokovane virusom SARS – Co-V-2 (NN 32/20), čl. 54. Statuta Općine Borovo, općinski načelnik dana 23.03.2020 god. donosi O D L U K Uo organizaciji rada, rasporedu rada i rasporedu radnog vremenaza vrijeme epidemije bolesti COVID 19 uzrokovane virusom SARS-Co-V-2 Čl. 1. Sukladno  Odluci Vlade Republike Hrvatske o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID – 19 uzrokovane

pročitaj više

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 2
Današnje posete: 47
Ukupan broj poseta: 303843

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006