kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Daily archive for 07/05/2020

Odluka o nastavak rada Dječjeg vrtića ZLATOKOSA Borovo

Odluka o nastavak  rada Dječjeg vrtića ZLATOKOSA Borovo

KLASA: 021-06/20-01/01URBROJ: 2196-06-01-20-26U Borovu, 06.05.2020 god.             Na temelju čl. 54. Statuta Općine Borovo (Sl.glasnik 04/18) a sukladno Uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo , općinski načelnik dana 06.05.2020 god. donosi O  D  L  U  K  U Čl. 1. Nastavlja  se rad Dječjeg vrtića ZLATOKOSA Borovo i to od dana 18.05.2020 god. Čl. 2.            Zadužuje se ravnateljica DV ZLATOKOSA Borovo organizirati rad DV Zlatokosa Borovo u cijelosti sukladno Uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo  za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 … Nastavite čitati Odluka o nastavak rada Dječjeg vrtića ZLATOKOSA Borovo

pročitaj više

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 1
Današnje posete: 95
Ukupan broj poseta: 337328

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content