kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Lokalna uprava

Nakon redovnih lokalnih izbora održanih 19. maja 2013. godine Opštinsko veće Opštine Borovo konstituirano je 06. juna 2013.godine. Opštinsko veće Opštine Borovo kao predstavničko telo jedinice lokalne ...

pročitaj više

Istorija Borova

Borovo je geografski smešteno na desnoj obali reke Dunav u Vukovarsko sremskoj županiji: prvi put Borovo se spominje davne 1231 godine kao posed Vukovarskog grada. Borovo je do najezde turaka pripadalo različitim ...

pročitaj više

Geoprometni položaj

Opština Borovo nalazi se na istoku Republike Hrvatske a teritorijalno pripada Vukovarsko sremskoj županiji. Od Vukovara je udaljena 7 km, od Vinkovaca 20 km, Iloka 45 km i Županje 50 km. Opština Borovo je smeštena na desnoj...

pročitaj više

Privreda Borova

U vremenskom razdoblju od 1991 god. pa do danas značajno se izmenio osnov privređivanja kako na području Opštine Borovo, tako i na području cele Vukovarsko-sremske županije. Budući da je stanovništvo osnovne ...

pročitaj više

AKTUELNO U BOROVU

 • solarne klupe u Borovu
  Solarne klupe u centru Borova
  08/02/2018 by
  Na šetalištu u centru Borova, u ulici Trg palih boraca, juče su postavljene dve pametne klupe. “Udruženje Projekt centar Borovo juče je postavilo dve pametne klupe koje smo nabavili kroz projekat “Iz Sunca u vaš telefon” koji je sufinansiran sredstvima Hrvatske elektroprivrede i Opštine Borovo. Postavljanjem pametnih klupa meštanima želimo pokazati načine na koje se Sunce može koristiti kao relativno...
 • Zaposleno 20 žena na poslovima pomoći u kući
  Zaposleno 20 žena na poslovima pomoći u kući
  02/02/2018 by
  Kroz program zapošljavanja žena “Zaželi” od danas je u Borovu zaposleno 20 žena, koje će u naredne dve godine brinuti o najmanje 80 korisnika, starih, nemoćnih i invalidnih osoba iz Borova. Na konkurs je zaprimljeno 67 prijava, nezaposlenih žena iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenom srednjom stručnom spremom. Među 20 žena koje su dobile posao je i...
 • JAVNA RASPRAVA O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE BOROVO ZA RAZDOBLJE 2018.-2024 god   
  JAVNA RASPRAVA O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE BOROVO ZA RAZDOBLJE 2018.-2024 god   
  01/02/2018 by
  JAVNA RASPRAVA O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE BOROVO ZA RAZDOBLJE 2018.-2024 god Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 94/13, 73/17) objavljuje se JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Borovo za razdoblje 2018. – 2024. godine Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Borovo za razdoblje 2018.-2024. godine (dalje u...
 • Javni natječaj za sufinanciranje udruga u 2018.
  Javni natječaj za sufinanciranje udruga u 2018.
  18/01/2018 by
  JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE UDRUGA U 2018. Na temelju Uredbe o kriterijima,  mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) te članka 11. stavka 1. Pravilnika o sufinanciranju udruga iz proračuna Općine Borovo (Sl.glasnik Općine Borovo 2/18) općinski načelnik dana 18. siječnja 2018. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ...

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 1
Današnje posete: 26
Ukupan broj poseta: 215997

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: opcina.borovo@inet.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006