kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Lokalna uprava

Nakon redovnih lokalnih izbora održanih 19. maja 2013. godine Opštinsko veće Opštine Borovo konstituirano je 06. juna 2013.godine. Opštinsko veće Opštine Borovo kao predstavničko telo jedinice lokalne ...

pročitaj više

Istorija Borova

Borovo je geografski smešteno na desnoj obali reke Dunav u Vukovarsko sremskoj županiji: prvi put Borovo se spominje davne 1231 godine kao posed Vukovarskog grada. Borovo je do najezde turaka pripadalo različitim ...

pročitaj više

Geoprometni položaj

Opština Borovo nalazi se na istoku Republike Hrvatske a teritorijalno pripada Vukovarsko sremskoj županiji. Od Vukovara je udaljena 7 km, od Vinkovaca 20 km, Iloka 45 km i Županje 50 km. Opština Borovo je smeštena na desnoj...

pročitaj više

Privreda Borova

U vremenskom razdoblju od 1991 god. pa do danas značajno se izmenio osnov privređivanja kako na području Opštine Borovo, tako i na području cele Vukovarsko-sremske županije. Budući da je stanovništvo osnovne ...

pročitaj više

AKTUELNO U BOROVU

 • Pripreme za 21. Međunarodni festival folklora
  Pripreme za 21. Međunarodni festival folklora
  04/08/2020 by
  Započele su pripreme za 21. Međunarodni festival folklora koji će se održati u razdoblju 28.-30.08.2020. godine. Smotra folklora će se održati 28.08.2020. godine u Negoslavcima, 29.08.2020. godine u Borovu i 30.08.2020. godine u Boboti. Međunarodni festival folklora će se održati na otvorenome. Na 21. Međunarodnom festivalu folklora će nastupiti do 6 kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske i okoline. Tijekom priprema provešće...
 • Izvješće Povjerenstva i rang lista kandidata u postupku prijma u službu na određeno vrijeme voditelja i asistenta voditelja na projektu ZAŽELI faza II
  Izvješće Povjerenstva i rang lista kandidata u postupku prijma u službu na određeno vrijeme voditelja i asistenta voditelja na projektu ZAŽELI faza II
  03/08/2020 by
  KLASA: 100-01/20-01/02 URBROJ: 2196-04-01-20-23 Borovo, 03.08.2020 god. Na temelju članaka 19. i 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11, 04/18 i 102/19) i Rješenja pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Borovo o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme voditelja i asistenta voditelja na projektu ZAŽELI...
 • Zapisnik Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta
  Zapisnik Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta
  03/08/2020 by
  Općina Borovo objavljuje Zapisnik Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta s javnog otvaranja pristiglih ponuda. Zapisnik možete preuzeti ovdje....
 • Poziv za pismenu provjeru znanja
  Poziv za pismenu provjeru znanja
  28/07/2020 by
  KLASA: 100-01/20-01/02URBROJ: 2196-04-03-20-19Borovo, 28.07. 2020 god. Povjerenstvo za provedbu Oglasa za  prijam službenika u službu na određeno vrijeme pri Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Borovo na radno mjesto voditelj/ica projekta i asistent/ica na projektu ZAŽELI FAZA II objavljenog na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internet stranici Općine Borovo dana 28.07.2020 god,  objavljuje P O Z I V za pismenu...

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 1
Današnje posete: 124
Ukupan broj poseta: 321957

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006