kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Lokalna uprava

Nakon redovnih lokalnih izbora održanih 21. 05. 2017. godine Općinsko veće Općine Borovo konstituirano je 30. 05. 2017. godine. Općinsko vijeće Općine Borovo kao predstavničko tijelo jedinice lokalne ...

pročitaj više

Istorija Borova

Borovo je geografski smješteno na desnoj obali rijeke Dunav u Vukovarsko sremskoj županiji: prvi put Borovo se spominje davne 1231 godine kao posjed Vukovarskog grada. Borovo je do najezde turaka pripadalo različitim ...

pročitaj više

Geoprometni položaj

Općina Borovo nalazi se na istoku Republike Hrvatske a teritorijalno pripada Vukovarsko sremskoj županiji. Od Vukovara je udaljena 7 km, od Vinkovaca 20 km, Iloka 45 km i Županje 50 km. Općina Borovo je smještena na desnoj...

pročitaj više

Privreda Borova

U vremenskom razdoblju od 1991 god. pa do danas značajno se izmijenio osnov privređivanja kako na području Općine Borovo, tako i na području cijele Vukovarsko-sremske županije. Budući da je stanovništvo osnovne ...

pročitaj više

AKTUELNO U BOROVU

 • Financijska potpora za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini
  Financijska potpora za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini
  21/07/2021 by
  Općina Borovo je osigurala financijska sredstva za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini u Dječjem vrtiću ZLATOKOSA BOROVO zahvaljujući kojoj će se ostvariti ravnomjerniji i održivi razvoj predškolske djelatnosti, poboljšati dostupnost i pristupačnost predškolskog programa te povećati uključenost i obuhvaćenost djece rane i predškolske dobi s područja Općine Borovo.Sredstva iz financijske potpore Dječjem vrtiću ZLATOKOSA BOROVO uložiti će...
 • Zapisnik Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Borovo
  Zapisnik Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Borovo
  13/07/2021 by
  Općina Borovo objavljuje Zapisnik Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Borovo s javnog otvaranja pristiglih ponuda. Zapisnik možete preuzeti ovdje....
 • II. Dopuna Zapisnika administrativne provjere o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajnu mjeru za kupnju obiteljske kuće na području Općine Borovo u 2021 god.
  II. Dopuna Zapisnika administrativne provjere o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajnu mjeru za kupnju obiteljske kuće na području Općine Borovo u 2021 god.
  13/07/2021 by
  KLASA:  023-05/21-03-01-04URBROJ: 2196-04-21-03-25Borovo, 09.07.2021 god. ZAPISNIK sačinjen dana 09.07.2021 god. u prostorijama Općine Borovo u 10,00 sati. Zapisnik se sačinjava temeljem čl. 8. st. 2.  Pravilnika o  uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajnu mjeru za kupnju obiteljske kuće na području  Općine Borovo u 2021 god. (Sl. glasnik 1/21) te t.4. Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna...
 • Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnog zemljišta
  Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnog zemljišta
  12/07/2021 by
  1. Predmet ovoga javnog poziva je davanje u zakup javne površine na lokaciji u Borovu, Trg palih boraca na kč.br. 277/1 i 277/2 k.o. Borovo, koje je u naravi školsko sportsko igralište ukupne površine 4990 m2. 2. Javna površina koja je predmet ovoga Javnog poziva, daje se  u zakup radi postavljanja sadržaja i organizacije zabavnog parka (luna park) povodom svečanog...
 • Javni poziv za cijepljenje
  Javni poziv za cijepljenje
  25/06/2021 by
  Obavještavamo mještane Borova koji se do sada nisu cijepili protiv COVID-19, da se odazovu na cijepljenje u četvrtak 01.07.2021. od 18:00 do 21:00 sati. Cijepljenje će se obaviti Moderninim cjepivom, a biti  organizirano u Domu zdravlja u Vukovaru, Sajmište 1.  O datumu druge doze biti ćete obaviješteni prilikom cijepljenja. Potrebno je ponijeti zdravstvenu iskaznicu. ...
 • OBAVJEŠTENJE - javno otvaranje ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
  OBAVJEŠTENJE – javno otvaranje ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
  21/06/2021 by
  da se javno otvaranje ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Borovo zakazano za 21.06.2021 god. u 08,00 sati odgađa za srijedu 23.06.2021 god. u 08,00 sati uslijed nemogućnosti članova povjerenstva da prisustvuju javnom otvaranju....
 • Javni poziv za prijavu popisivača i kontrolora za Popis stanovništva 2021.
  Javni poziv za prijavu popisivača i kontrolora za Popis stanovništva 2021.
  16/06/2021 by
  Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine najopsežnije je i najsloženije statističko istraživanje. Popis 2021 obuhvaća sljedeće tri jedinice: stanovništvo, kućanstva i stanove. Cilj je Popisa utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva te njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima, kao i o obilježjima kućanstava i stanova. Rezultati Popisa, osim za analizu stanja...
 • Suzbijanje komaraca iz zraka i sa zemlje
  Suzbijanje komaraca iz zraka i sa zemlje
  11/06/2021 by
  Iz Veterinarske stanice Vukovar izvijestili su da će u slijedeće dane: 11 06. 2021g. u  vremenu od 20:00 do 21:00h provesti tretman suzbijanja komaraca s zemlje na području mjesta Borovo 12.06.2021g u vremenu od 05:30 do 07:00h provesti aviotretman zelenog pojasa uz Dunava Prilikom tretmana biće korišteni insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i preporučeni od strane Svjetske zdravstvene...

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 1
Današnje posete: 6
Ukupan broj poseta: 382141

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content